AZKAR ATERA

Toki-eremua

2023-2024 deialdiak

Nafarroako toki entitateentzako dirulaguntza, 2023/2024 aldian emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzera bideratutako proiektuak garatzeko 

Diru-laguntza honen bidez, toki erakundeetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako proiektuak sustatu nahi dira,  NABIren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko lanarekin bat etorriz.

 

Nafarroako Tokiko Ekintza Taldeentzako diru-laguntza, 2023-2024, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu eta bultzatzeko proiektuak garatzeko.

Dirulaguntza honen bidez, Tokiko Ekintza Taldeetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-proiektuak bultzatu nahi dira, NABIren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko lanarekin bat etorriz.

 

2023ko toki-erakundeentzako dirulaguntza, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuneko agenteetako teknikariak sartu, sendotu eta mantentzeko.

 

Nafarroako tokiko ekintzako taldeentzako dirulaguntza, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuneko eragileak kontratatu eta sendotzeko 2023

 

Nafarroako toki entitateei zuzendutako dirulaguntza, 2023an Zainketen aldeko Toki Itunak programan sartutako proiektuak garatzeko.

Eskaerak egiteko unean Zainketen aldeko Tokiko Ituna sinatuta duten toki entitateen proiektuak diruz laguntzen ditu deialdiak, edo 2022ko abenduaren 31 baino lehen programan parte hartuz 2023an sinatu gabe daudenak, "Nafarroako Zainketen aldeko Itunak" programaren barruan planifikatzen diuzaktzen eta lantzen dituztenak.