AZKAR ATERA

Nosotros-Noski!

Berdintasunezko maskulinitateak eratuz

NABIk "Nosotros/Noski" programaren edizio berri bat sustatu du, gizon izateko modua berdintasunera bideratu nahi dutenentzat.

Nosotros – Noski “Berdintasunezko Maskulinitateak Eratuz” programak gizon izatearen kontzeptu tradizionala zalantzan jartzera gonbidatzen ditu parte-hartzaileak (sozialki eta kulturalki esleitutako eginkizuna). Gainera, berdintasunezko gizarte baten subjektu aktibo bihurtzeko tresnak ematen dizkie, bai emakumeekin bai gainerako gizonekin harreman hobeak izateko. 2021eko esperientzia pilotuaren ondoren, INAIk bi ikastaro eman zituen 2022an.

 

2023ko PROGRAMA

2023rako, aurrez aurreko 16 saio teoriko-praktiko proposatzen dizkizugu, hamabostean behin, bakoitza bi ordu eta erdikoa.
Esperientzia pertsonala eta taldekoa, zure onura pertsonalerako eta pertsonartekoetarako gaitasun zabaldu, arakatu eta identifika ditzazun, autoritatearen kudeaketaren, erregistro emozional berrien edo harreman-eredu berrien bidez.

EDUKIAK

BERDINAK BAINA DESBERDINAK? Generoa eta sexismoa

 • Gizonen sexismo-maila ebaluatu eta neurtzea.
 • Taldeak ikastaroari buruz dituen itxaropenak ezagutzea.
 • Sexismoaren eta genero-sistemaren izaera azaltzea.

FAMILIAZ HARATAGO Genero sistema eta genero egitura soziala 

 • Genero sistema ezagutu, ulertu eta antzematen ikastea.
 • Berezko gauzetatik ikasitakoa bereiztea.
 • Genero-sistema betikotu dezaketen azpiegitura sozialak eta erakundeak.

NOLA ERAGITEN DU MASKULINITASUN TRADIZIONALAK?  Maskulinitate hegemonikoaren ezaugarriak 

 • Bakoitzaren rol sexistetaz jabetzea: nondik datozen, eta bizitzan nola eta zertarako erabiltzen ditugun.

GIZONAK ETA BOTEREA, ¿NOLA EUSTEN DIOGU? Boterea 

 • Boterearekin lotutako rol sexistak. Jatorria eta noiz, nola, norekin eta zertarako erabiltzen diren: dena kontrolpean eduki behar da, indartsua izan behar du, dena jakin behar du, erabakiak hobekien hartzen dituena izan behar du, arlo publiko eta sozialerako egokiena izan behar du, autonomoa eta independentea izan behar du, eta abar.
 • Noiz, nola, norekin eta zertarako erabiltzen ditugun.
 • Proposamen alternatiboak.

KAIXO, BA AL DAGO INOR HOR? Emozioen kudeaketa eta komunikazioa 

 • Aukera emozionala zabaltzea: gogobetetasuna/amorrua binomiotik ateratzea.
 • Amorrua eta porrota kudeatzea.
 • Erantzukizuna dela-eta errua aldatzea.
 • Komunikazio-erregistroak.
 • CNV (indarkeriarik gabeko komunikazioa)

INDARKERIA Indarkeria eta rol sexistak 

 • Noiz, zertarako, norekin eta non jotzen dugun indarkeriara: ausarta eta gogorra izan behar dugu, indartsua, autoritarioa, zurruna, intolerantea, tematia, lehiakorra, beti lehenengo tokian eta beti prest egon behar dugu, erasorako baino prestuago, etab.
 • Zein da indarkeriaren jatorria gugan: ondorioak bakoitzarengan eta ondoko pertsonengan, batez ere emakumeengan.
 • Indarkeriaren eta boterearen arteko harremana.
 • Indarkeriarik gabeko alternatibak.

SEXUALITATEA ETA GIZONAK Gizonen sexualitatea 

 • Sexualitatearen arloko aurreiritziak eta genero-sistema sexualarekiko eta rol sexistekiko harremana: beti prest, rol konkistatzailea, aktiboa, sexu-arloko ekimena, koitozentrismoa eta zakila, emakumeen gorputza/fisikoa beren nortasunaren gainetik jartzea, eta abar.
 • Ezarritako sexualitatea eta rolen eraketen eragina aztertzea, emakumeak eta beste gizon batzuk hautemateko moduan, sexu-ikuspegi horretatik.

ALDAKETAREN BIDEA Sexismoa iraunarazten duten gizarte-egiturak eta zapalkuntzak. 

 • Sexismoa iraunarazten duten gizarte-egituren azterketa: Hezkuntza, politika, erlijioa, etika, lan-mundua, estetika, farmazia, kirola, zientzia, etab.
 • Gizonengan eta emakumeengan dituen ondorioak.
 • Gure gizarteko zapalkuntza nagusiak (sexismoa, arrazakeria, klase-zapalkuntza, adinagatik, erlijioagatik) eta haien arteko harremana (genero- eta sexu-zapalkuntza).
 • Terminoak argitzea: homofobia, transexuala, trabestia, transformista, gay eta queer.
 • Homofobia gizonen arteko zapalkuntza komun gisa hartzea eta horren ondorioak balioestea.
Nosotros Noski!