Kontziliaziorako Toki Itunak programa (KxTI)

Kontziliaziorako Toki Itunaren helburua da emakume eta gizonen bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea erraztea haien ingurunean, tokiko esparruan.

Kontziliaziorako Toki Itunaren asmoa da beste pertsona batzuen zaintza ez dadila emakumeen lana bakarrik izan, erantzukizun partekatua baizik. Idatzizko akordioa dira, sinatu duten toki entitateek arlo horretan aurrera egiteko hartu dituzten konpromisoak zehazten dituena.