AZKAR ATERA

Kontziliaziorako Toki Itunak programa (KxTI)

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak, 2005 eta 2021 urteen artean,  garatu du Kontziliazioaren aldeko Tokiko Itunen Programa, eta lan horretan hainbat une, emaitza eta lan prozesu izan dira. Funtsezkoa da esperientzia hori aintzat hartzea, zeinak hainbat ekintza bideratu baititu Nafarroako 39 udalerritan, eta itun horiek sortutako esparrua da, hain zuzen, egungo Zainketen aldeko Itunen Programaren oinarri.

Kontziliazioaren aldeko Tokiko Itunei esker, udal askok, berdintasun-politikak hobetzeaz, sendotzeaz eta garatzeaz gain, gizartean parte hartzeko eta elkarrizketa politikorako tresna ere izan dute, eta horrek herritarren eta botere publikoen arteko koordinazioa erraztu du, familientzako eta, bereziki, programa gauzatu den udalerrietako emakumeentzako kontziliazio-arazoak konpontzeko.

Tokiko eremuan emakumeen eta gizonen bizitza pertsonala, lana eta familia bateragarri egiteko programa izan da KxTI. 

KxTI pertsonen zainketak emakumeengan soilik ez egotea sustatu dute, erantzunkizun partekatua izan dadin. Idatzizko akordio bat da, eta bertan zehazten dira toki-erakunde sinatzaile bakoitzak arlo horretan aurrera egiteko hartutako konpromisoak.

Egungo errealitatea aldatu egin da, eta beharrezkoa da kontziliazioa eta erantzunkidetasuna gisako kontzeptuak baino harago iristea. Agerikoa da gaur egungo jendarteetako bizitzen iraunkortasuna bermatzeko zainketa lanen banaketak eta antolatzeko moduak zailtasunak sortzen dituztela. Horregatik, NABIren politika eta programen esparruan hasi dira Zainketen aldeko Foru Ituna eta Kontziliazioaren aldeko Tokiko Itunak eguneratu, eta Zainketen aldeko Tokiko Itun bihurtzeko prozesu bat osatzen. Xedea da lan prozesua eta horren emaitzak eta edukiak egungo errealitatera eta egoera politiko eta sozialera egokitzea. Izan ere, jatorrizko itunean martxan jarri ziren erantzun eta proposamenak ez beste batzuk behar dira egun.

 

 

Klikatu esteka honetan    KxTIak ikusteko baliabideen geolokalizazioan

 

KONTZILIAZIOTIK ZAINKETETARAKO TRANTSIZIO ALDIA

2022. urtean, Adiskidetzearen aldeko Tokiko Ituna duten uneren batean edo izan duten toki-erakundeek trantsizio-prozesu bat burutuko dute, eredua aldatzeko aukera emango duten baldintzak sortzeko, kontziliaziotik zainketetara.

Erantsitako dokumentuan eta Nafarroako Zainketen aldeko Itunak programaren webgunean https://pactoscuidados.igualdadnavarra.es/eu/, trantsizio-prozesu hori jasotzen duen dokumentua deskarga daiteke, baita Adiskidetzearen aldeko Tokiko Itunak izan direnen genealogia bat ere, 2005 eta 2021 artean garatuak.