AZKAR ATERA

Jardunaldiak

 

"LGTBI+ adineko pertsonen egoera Nafarroan" jardunaldia

 

2022an, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak, Nafarroako Berdintasunerako Zuzendariordetzaren bidez, «LGTBI+ adineko pertsonen egoera Nafarroan» izeneko ikerlan bat enkargatu zuen. 

LGTBI+ adineko pertsonen errealitatea Nafarroan zein den ezagutzea da ikerlan honen helburua, instituzionalizazio-prozesuetan egon ala ez, haien beharrak ezagutzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko.

Testuinguru horretan sortzen da «eremu soziosanitarioko profesionalei» (talde teknikoa eta zuzeneko arreta) zuzendutako jardunaldi hau, hala nola: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako edo Auzoko Unitateetako langileak, etxeko arreta zerbitzua, telelaguntza, adinekoen egoitzak, eguneko zentroak, erretiratuen klubak, osasun-zentroak, etab.

Jardunaldiaren helburuak honako hauek dira: arreta-zerbitzuetan lan egiten duten profesionalei ikerketaren emaitzen berri emateaz gain, hausnarketarako gune bat sortzea ibilbide-orri bat ezartzeko eta profesionalei tresnak emateko, beren zerbitzuetan edo esku-hartzeetan sexu- eta genero-aniztasuna txertatzeko.

 

                                                                      

 

Jardunaldia: "Nafarroako Toki Entitateetan LGTBI+ politikak ezartzea"    

 

2021ean, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak, Berdintasun Azpizuzendaritzaren bidez, «Sexu eta genero aniztasuna Nafarroako Foru Komunitateko toki-entitateetan sartzeko analisi estrategikoa» izeneko azterlana enkargatu zuen. 

Bertan, indarguneak nabarmentzen dira, baina baita aurkitutako zailtasunak ere. Azterketa horrek lagundu egiten digu argazki oso bat edukitzen, non azaltzen den zein puntutan dauden ezarrita LGTBI+ politikak udalerrietan, eta NABIri ibilbide-orri bat sortzeko aukera ematen dio, politika horiek ezartzen laguntzeko.

Testuinguru horretan sortu ziren Nafarroako Foru Komunitatea osatzen duten udaletako teknikari eta politikarientzako jardunaldiak.