- Etxeko Langileak Nafarroako azterketa

Ikerketa honen helburua da Nafarroako Foru Komunitateko etxeko enpleguaren sektorea aztertzea, bai eta Estatuko errealitatean izan duen bilakaera ere, generoaren eta intersekzionalitatearen ikuspegitik. Zehazki, azterlanaren asmoak honako hauek dira:

  1. Identifikatzea zein diren Nafarroako etxeko langileen ezaugarri soziodemografikoak
  2. Jakitea lana zein baldintzatan egiten duten
  3. Sektorearen erregularizazioa zer egoeratan gertatu den ulertzea. 

Egikaritze-Laburpena ikusi

 

 

 

 

 

Bilatzailea