AZKAR ATERA

Erakundeen arteko akordioa

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak erakundeen arteko koordinazioa bultzatzen du gure komunitatean, bizirik atera diren emakumeen eta haien seme-alaben arreta, eta prebentzioa eta detekzioa hobetzeko. Hala, 2017ko azaroan, Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurkako Koordinaziorako Erakunde arteko III. Akordioa sinatu zen. Akordio horren helburua da erakundeen arteko koordinazio eta lankidetza ahalik eta handiena eta hobea lortzea emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko, kalitatezko arreta bermatzeko osasunaren, hezkuntzaren, gizartearen, poliziaren, zuzenbidearen eta justiziaren arloetan.

Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean koordinatzeko Erakunde arteko III. Akordioa

Erakunde arteko III. Akordioaren jarraipen-txostenak

Erakunde arteko III. Akordioarekin batera, Profesionalentzako Gida egin da, prebentzioko eta arretako lan-baliabideen eta -prozeduren berri zehatz-mehatz emateko.

III. Akordioaren esparruan jarduteko protokoloak:

Salerosketaren adierazleen eguneratzea (2019ko martxoa)

  • Nafarroan emakumeen genitalen mutilazioa prebenitzeko eta mutilazio horren aurrean jarduteko protokoloa: prebentzioa eta esku-hartzea koordinatzeko esparrua ezartzen du, eta gizarte-, osasun- eta hezkuntza-zerbitzuen sistemako profesionalei oinarrizko ezagutzak ematen dizkie. Bertan ezartzen dira erakunde eta entitate sozial bakoitzaren eginkizunak, biktimei arreta ematen adituak diren erakundeen eta ardura hori duten erakundeen orientabideak, eta Nafarroan emakumeen genitalen mutilazioa prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloan ezarritako zirkuituan zer koordinazio-ibilbide egiten diren biktima hartan sartzen denetik aurrera.
  • Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko tokiko protokoloak egiteko gida: gidaren helburua da Nafarroako toki erakundeei laguntza eta aholkuak ematea protokoloak egin ditzaten emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen jarduna eta erantzuna koordinatu eta homogeneizatu ahal izateko. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko tokiko protokoloak egiteko gida