AZKAR ATERA

Arreta Integraleko Zerbitzua

Kattalingune Nafarroako Gobernuaren LGTBI+ pertsonei Arreta Integrala emateko Zerbitzua da, psikologian eta sexologian espezializatutako langileek artatua. Nafarroa osoan eskaintzen du zerbitzua  doan, Iruñea, Tutera, Irurtzun, Tafalla eta Lizarrako egoitzetatik.

Zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

INFORMAZIOA, HARRERA ETA AKONPAINAMENDU SOZIALA

 • Pertsonaren egoeraren hasierako balorazioa egiten dugu.
 • Gizarte-baliabideei buruzko informazioa, orientazioa eta aholkuak ematen ditugu.   
 • Behar izanez gero beste zerbitzu, baliabide eta izapideen kudeaketa batzuen jarraipena eta laguntza egiten dugu.
 • Zerbitzua beste zerbitzu eta erakunde batzuei aurkezten diegu, zabaltzeko.
 • Nafarroako herritar guztiak hartzen ditugu.

ARRETA PSICOLOGIKOA ETA SEXOLOGIKOA

 • Psikologiako profesionalen bidez sexologiaren ezagutzan, onarpenean eta errebelazioan laguntzen dugu.
 • Zure burua zein sexurekin identifikatzen duzun, norekiko desioa sentitzen duzun edo zure sexualitatea izateko, sentitzeko eta adierazteko zure moduari buruz hitz egiten dugu.
 • Elkarri Laguntzeko Taldeak sortzea sustatzen dugu, bai erabiltzaileentzat, bai senideentzat, bai hurbilekoentzat.
 • Transbiderekin koordinatu eta jarraipena egiten dugu, hala eskatzen duten kasuetan.
 • LGTBI+ pertsonak, familiak, taldeak eta profesionalak artatzen ditugu.

ARRETA JURIDIKOA

 • LGTBI+ eskubideei buruzko aholkularitza eta orientazio juridikoa ematen dugu, eta eskubide horiek laguntza espezializatu batekin nola gauzatu ere bai.
 • Sexu orientazioak, genero adierazpenak eta sexu edo genero identitateak eragindako gorroto-delituak salatzeko prozesuaren berri ematen dugu.
 • LGTBI+ pertsonak, familiak, taldeak eta profesionalak artatzen ditugu.

 

 

Egoitzak

Iruña                                                                            

Fuente del Hierro kalea, 2 behea                                                                    

T: 948 229 149                                                                    
T: 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org                                            

Tutera

Rua Kalea 33 (La Rúa Gizarte-Etxea)

T: 617 384 932

ribera.erribera@kattalingune.org

Irurtzún

San Miguel kalea, 7 (Kultur Etxea)

T: 678 266 865

iparmendebaldea@kattalingune.org

Tafalla

Hortanko Kalea z/g (kulturgunea)

T: 747 412 772

zonamedia.erdialdea@kattalingune.org

Lizarra

Sorkunde Garbiaren pasalekua 1 (Lizarrako Udaletxea)

T: 747 413 786

tierraestella.lizarraldea@kattalingune.org

Dokumentuak