AZKAR ATERA

Argitalpenak

 

 

 • Arreta espezializatuko baliabideak

              

 •  NFKA-ko berdintasun unitateak eta haien koordinazio egiturak

              

 •  Emakumeen aurkako indarkeria. Gazte gida        

             

            

 • Sexu Indarkerien Arreta Integralejo Zentroa (tríptico)

           

 • Interneten segurtasunez nabigatu. Ez korapilatzeko aholkuak

             

 • Genero ikuspegidun komunikazioa berdintasunezko gizarterako 2021

 • Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko gida

 • Nafarroan transexualen laguntza eta arretarako gida

 • Emakumeen aurkako indarkeria, jarduteko eta koordinatzeko tokiko protokoloak pestatzeko gida

 • Salerosketaren biktimen eskubideak eta informazioa.

 • Emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean koordinatzeko Nafarroako erakunde arteko III. Akordioa

 • Profesionalentzako gidaliburua Nafarroan emakumeen kontrako indarkeriaren kontra batera jarduteko protokoloa

 • Koordinatzeko eta jarduteko protokoloa sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakume eta neskatoen kasuan

 • Emakumeen aurkako indarkeria gaztei zuzendutako gida

 • Genero-Berdintasuna Nafarroako toki entitateetan. Udaletako berdintasun alorretako lana planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko ibilbidea eraginkortasunez komunikatzeko plana

 • Genero-berdintasuna Nafarroako toki entitateean. Udaletako berdintasun alorretako lana planificatu, kudeatueta ebaluatzeko ibilbidea

 • Amodiotegia. Genéro-indarkeriaren prebentzioa nerabezaroan. Galderak, jolasak eta jarduerak

 • Emakumeen mutilazio genitalari aurrea hartzeko eta aurre egiteko protokoloa

 • IGE. Nafarroako enpresetan genero-berdintasuna integratzeko prozedura